Fritt vårdval – och att leva som man lär

Vidarkliniken, Nordens enda sjukhus som erbjuder en kombination av skolmedicinsk vård och komplementära terapier har varslat om uppsägningar.
Halva personalen försvinner, 23 heltidstjänster av 51. Och då varslades 17 tjänster redan i höstas. Och resultatet: Cirka 60 procent av de som fram till idag beviljats vård där kommer inte att kunna få landstingsbetald rehabilitering.
 
Och det beror på en enda sak:
Stockholms läns landsting (och Västra Götalands landsting, men det avtalet har varit mindre) förlänger inte avtalet.
Och det trots goda vårdresultat. Trots 25 000 namnunderskrifter från patienter, anhöriga och andra som vill behålla Vidarkliniken. Trots otaliga vittnesbörd från patienter som tack vare rehabilitering på Vidarkliniken kommit tillbaka till livet och arbetslivet. Är inte just det meningen med vård?
Och beslutet…
Är det rimligt? Rimmar det med vårt fria vårdval? Är det demokratiskt?
Anna Starbrink, liberalt landstingsråd, gav beskedet om att avtalet inte skulle förlängas direkt i Dagens Eko klockan 06.15 den 30 juni – bara några timmar innan regeringen skulle fatta beslut om det 20 år gamla undantaget för antroposofiska och homeopatiska läkemedel. Vidarkliniken skulle träffa politikerna i Stockholms läns landsting samma eftermiddag. Varför denna brådska, kan man undra?
Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Vidarkliniken å ena sidan – och regeringens beslut om de alternativa och komplementära medicinerna å den andra har ju egentligen inte med vartannat att göra. Men här verkar det som om enskilda politikers åsikter spillt över från den ena debatten till den andra.
Anna Starbrink har en blogg där hon (30 juni, dvs samma dag) skriver:
”Det är ingen hemlighet att jag är kritisk till antroposofiska och homeopatiska ”läkemedel”, därför att det inte genom vanlig forskning gått att bevisa effekt. Vidarkliniken har idag ett undantag beviljat av regeringen som gör att de får använda antroposofiska läkemedel. Det undantaget löper ut idag. Hittills har regeringen inte gett besked om undantaget ska förlängas. Jag hoppas att undantaget därmed avslutas.”
Anna Starbrink är liberal. På hennes blogg kan man också läsa en programförklaring:
”Den fantastiska medicinska möjligheterna följs inte alltid av ett gott bemötande och en helhetssyn på människan där hennes ord räknas.”
och:
”Frihet måste försvaras. Och utvecklas. För mig är detta viktigast av alla. Alla människor ska vara fria att forma sina liv och göra sina val. Jag vill vara en liberal röst där viktiga beslut fattas.” 
Hur detta rimmar med ett beslut som går emot vad 25 000 röster som vill bevara framgångsrik rehabiliterande vård som just går ut på att se hela människan  övergår faktiskt mitt förstånd.
 

Lämna ett svar

Stäng meny