56 x socker…

Kärt barn har många namn, brukar man ju säga.
Och nog verkar vi ha svårt att göra slut med kärleken socker…

471488_131917061-1024x798.jpg
Brunt socker är också bara… socker.

Men att ge den FEMTIOSEX (56!) olika namn?! Det är inte kärlek. Det är ett sätt att hitta skepnader och maskeringar för att komma undan konsumenternas – våra ögon – så att vi aldrig ska kunna göra slut.
Jag har hämtat den här listan från tidningen som en gång för många år sedan var min morgontidning, South China Morning Post, men ursprungligen kommer den från Dr Robert Lustig, Professor i pediatrik (barnsjukvård) på University of California och författare till Sugar Has 56 Names: A Shopper’s Guide.

1. Agave nectar*

2. Barbados sugar*

3. Barley malt

4. Beet sugar*

5. Blackstrap molasses*

6. Brown rice syrup*

7. Brown sugar*

8. Buttered syrup*

9. Cane juice crystals*

10. Cane sugar*

11. Caramel*

12. Carob syrup*

13. Castor sugar*

14. Confectioner’s sugar*

15. Corn syrup

16. Corn syrup solids

17. Crystalline fructose*

18. Date sugar*

19. Demerara sugar*

20. Dextran

21. Dextrose

22. Diastatic malt

23. Diatase

24. Ethyl maltol

25. Evaporated cane juice*

26. Florida crystals*

27. Fructose*

28. Fruit juice*

29. Fruit juice concentrate*

30. Galactose

31. Glucose

32. Glucose solids

33. Golden sugar*

34. Golden syrup*

35. Grape sugar*

36. High-fructose corn syrup*

37. Honey*

38. Icing sugar*

39. Invert sugar*

40. Lactose

41. Malt syrup

42. Maltose

43. Maple syrup*

44. Molasses*

45. Muscovado sugar*

46. Organic raw sugar*

47. Panocha*

48. Raw sugar*

49. Refiner’s syrup*

50. Rice syrup

51. Sorghum syrup*

52. Sucrose*

53. Sugar*

54. Treacle*

55. Turbinado sugar*

56. Yellow sugar*

Lämna ett svar

Stäng meny