Jag skulle spärras in

…om jag behandlade mina barn på det här sättet. Och korrekt – för vi har sen 1979 en lag mot barnaga i Sverige.
Det hindrar inte att barn fortfarande trotsar, obstinerar, bråkar, trotsar och jävlas – men det sy vad vi får göra med dem. Åtminstone vi föräldrar.
För statens ungdomshem verkar ha andra regler?
Barnombudsmannen:
”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. 
Vidare:
”I förarbetena till föräldrabalken sägs det vad som ska gälla. Med kroppslig bestraffning menas främst en handling som innebär att barnet skadas fysiskt eller känner smärta. Det gäller även om det är ett lindrigt slag eller en hastigt övergående smärta. Förarbetena till lagen är tydliga och innebär att våld inte får användas i bestraffnings- eller uppfostringssyfte. ”
 
Ska du eller jag anmäla?

Lämna ett svar

Stäng meny